บล็อก & ข่าวสาร

APX ช่วยขจัดปัญหาในการขนส่งสินค้าผ่านรถบรรทุกในประเทศได้อย่างไรบ้าง?

วลีที่ว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” มีความเป็นจริงอย่างมากในตลาดโลจิสติกส์ยุคใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วยความต้องการหลากหลายและมีความคาดหวังในด้านเวลาขนส่งที่รวดเร็ว…

Read More »

APX บนสื่อต่าง ๆ