ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจาก APX Solutions นำโดยคุณ Uwe Dettmann ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสุกัญญา ธรรมธาดา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล คุณสรวิศ ตันตระกูลเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และคุณณัฐพล วิมลเกียรติศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่ายได้เข้าพบปะผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่เป็นสมาชิกของ APX ประจำจังหวัดนครสวรรค์ พิษณุโลก และเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินค้าในเครือข่ายการขนส่งสินค้า (APX Network) ประจำจังหวัดดังกล่าว

โดยการพบปะในครั้งนี้ คณะผู้บริการได้เข้าพูดคุยและหารือกับทางผู้ให้บริการของสมาชิกในแต่ละจังหวัด พร้อมพูดคุยถึงแผนการและแนวทางการปฏิบัติการกับเครือข่ายของ APX Solutions ต่อไปในอนาคตด้วย