แนวคิดของ APX

APX MEMBERS APX TECHNOLOGY APX PALLETS strengthen us !

APX MEMBERS ตั้งอยู่ทั่วประเทศไทย ทำให้สามารถรับส่งสินค้าได้ทุกพื้นที่ (door to door) รวมการจัดการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อจากผู้จัดส่งถึงผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน APX TECHNOLOGY ซึ่งจะทำให้การขนส่งสินค้าง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และโปร่งใส โดยผ่านการใช้ประโยชน์จาก APX PALLET

สารจาก CEO

บ่อยครั้งที่สารจากผู้บริหารมักมีความลึกซึ้ง และส่งผลไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปในเชิงบวก และจริง ๆ แล้ว โมเดลธุรกิจ APX ของเรามีความหมายยิ่งไปกว่านั้นมากมาย เราต้องการให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีมาตรฐานทัดเทียมสากล, สร้างราคาที่โปร่งใสให้กับอุตสาหกรรมนี้, สร้างตัวเลือกในการขนส่ง และนำการปฏิบัติการทุกอย่างมาเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัล

เราต้องการให้ APX เป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ และเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ เพราะเรารู้เสมอว่า ความรู้นั้นไม่มีวันสิ้นสุด การสนับสนุนในเรื่องนี้ รวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนมีความสุข จะช่วยสะท้อนกลับไปยังความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง APX, ลูกค้า, และสมาชิกของเรา

ในด้านการดำเนินงานร่วมกับบริษัทขนส่งรถบรรทุกที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศ เราจะส่งเสริมธุรกิจขนส่งท้องถิ่นเหล่านี้ในการสร้างรายได้ รวมถึงสร้างมาตรฐานการบริการให้พวกเขาเติบโตได้ยิ่งขึ้น 

ความภาคภูมิใจที่สำคัญของเราอีกเรื่อง คือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเราทุกคน และทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว

เราตระหนักดีว่านี่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของเรา แต่การก้าวมาในครั้งนี้ เราเชื่อมั่นอย่างมากว่ามันคุ้มค่าที่ได้ลงมือทำ

Uwe Dettmann

CEO & ผู้ก่อตั้ง APX