พบกับทีมงานของเรา

บริษัท

โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน ผู้ก่อตั้ง APX ได้ใช้ความรู้เชิงลึกผสมผสานกันกับทั้งทางโลจิสติกส์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างโซลูชั่น LTL ดิจิทัลครอบคลุมทั้งประเทศ APX เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการขนส่ง LTL ที่ทันกาลและเชื่อถือได้

เพื่อตอบสนองความต้องการนี้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ เราได้สร้างโซลูชั่นที่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจรดปลาย เป้าหมายแน่นอนของเราคือการเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซอันตรายโดยการกำจัดรถเที่ยวเปล่าที่สิ้นเปลือง

ที่ APX นี้ เราภูมิใจให้บริการแก่ทุกอุตสาหกรรมและบริษัทโลจิสติกส์ทุกราย

FOUNDING TEAM

ผู้ก่อตั้ง & ประธานกรรมการบริหาร

Uwe Dettmann

ผู้ก่อตั้งร่วม – ปฏิบัติการ

Sukanya Thamthada