โซลูชั่น
คลาวด์

APX คลาวด์ หาโซลูชั่นสู่การขนส่งที่รวดเร็วและพึ่งพาได้กว่าเดิมมาให้คุณ ปรับงานที่ต้องทำมือให้เป็นอัตโนมัติและทำให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีระดับสูง วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล และประสบการณ์เขาพวกเราทุกคนรวมกัน เครื่องมือได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับโมเดลธุรกิจของคุณ และเราจะเป็นผู้ขับเคลื่อนพาคุณออกจากโลจิสติกส์แบบดั้งเดิมที่มีต้นทุนสูง

เกี่ยวกับ
คลาวด์

เครื่องมือหลักในการบริหารศูนย์กลางและการปฏิบัติการเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดนี้ APX คลาวด์ให้คุณควบคุมได้ ตรวจสอบ บริหารรายการคำสั่งลูกค้า และดูภาพรวมของกิจกรรมที่ศูนย์กลางของคุณทั้งสินค้าขาเข้าและขาออกอย่างสะดวกสบาย

เพลิดเพลินกับประสิทธิภาพ

เพลิดเพลินกับการใช้แอปคลังสินค้าและพนักงานขนส่ง ซึ่งประสานทุกฝ่ายรวมไว้ในระบบเดียวกัน อัลกอริธึมอันหลักแหลมที่ใช้ในการคำนวนเส้นทางและความเหมาะสมแก่เครือข่าย จะคอยช่วยพนักงานขนส่งและแนะนำเส้นทางรับและจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพที่สุด ความสามารถในการเชื่อมต่อภาพสแกนและลายเซ็นไม่เพียงทำให้ทั้งลูกค้าและสมาชิกติดตามการขนส่งสินค้าตลอดทั้งเส้นทางได้ แต่ยังทำให้การขนส่งสินค้านั้นได้รับประกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย

ADMIN CONTROL

Set up parameters for operations as well as business terminologies. Manage and create rules, order templates which can then be applied across the platform.

DISPATCH MANAGEMENT

Optimize and automate shipments, service levels, driver schedules, and sorting timetables.

GEO ENGINE

Reduce the time it takes to reach an address by using the GeoEngine, which helps drivers to check and confirm addresses automatically.

ORDER MANAGEMENT

Send and manage your orders via API, Individual Upload, OCR or via payment provider integration. Track your orders in real time and generate parcel documents.

LOGISTICS ENGINE

Create, optimize and control your shipping operations by selecting the most efficient routes, timetables and truck allocations within the APX network.

PRICING & CONSTING ENGINE

SImplify your pricing, tariffs and rules. Include a commissions structure for each user. Build your own discounts through settings.

SHIPMENT PROCESSING

Follow your shipments, no matter where they are. Control each milestone in real time, manage cancellations and penalties.

การบริหารการจัดส่งสินค้า

ทำให้การขนส่งสินค้า ระดับการบริการ ตารางพนักงานขนส่ง และการจำแนกตารางเวลา มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นอัตโนมัติ

การบริหารคำสั่งซื้อ

ส่งและบริหารคำสั่งซื้อผ่าน API, Individual Uplod, OCR หรือผ่านการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการชำระเงิน ติดตามคำสั่งซื้อตามเวลาจริง และออกเอกสารการขนส่ง

เครื่องมือจัดการราคาและต้นทุน

ทำให้การตั้งราคา การคำนวนภาษี และตั้งกฎเกณฑ์ง่ายขึ้น รวมถึงโครงสร้างค่าตอบแทนสำหรับผู้ใช้แต่ละราย สร้างส่วนลดราคาเองผ่านการตั้งค่า

การควบคุมการดำเนินงาน

ตั้งค่าตัวแปรในการปฏิบัติการและศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ บริหารและสร้างกฎเกณฑ์กับแบบคำสั่งซื้อ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม

GEO ENGINE

ลดเวลาที่ต้องใช้ในการไปถึงจุดหมายโดยใช้ GeoEngine ที่จะช่วยพนักงานขนส่งตรวจสอบและยืนยันที่อยู่อัตโนมัติ

เครื่องมือโลจิสติกส์

สร้าง ปรับปรุง และควบคุมการปฏิบัติการการขนส่งโดยเลือกเส้นทาง ตารางเวลา และการจ่ายงานให้รถอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในเครือข่าย APX

การดำเนินการขนส่ง

ติดตามการขนส่งสินค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ควบคุมเหตุการณ์สำคัญตามเวลาจริง บริหารจัดการการยกเลิกและค่าปรับ