เกี่ยวกับ APX

เรื่องราวของ APX

ปัจจัยที่ทำให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เพียงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของตลาด และสร้างรายได้ให้กับลูกค้า แต่ยังต้องคำนึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย ด้วยเหตุนี้ คุณ Uwe Dettmann ผู้ก่อตั้งของ APX ซึ่งทุ่มเทการทำงานทั้งชีวิตในสายงานโลจิสติกส์เกือบทั่วโลก มีความตระหนักว่าประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำเป็นต้องพัฒนาระบบการขนส่งทางบกให้มีความโปร่งใส และคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักมากขึ้น  

 

“สิ่งเดียวที่ยั่งยืน คือ การเปลี่ยนแปลง” – คุณ Uwe กล่าว   

ข้อความนี้ เป็นหลักการที่เขานำมาปรับใช้ตลอดชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวลาเผชิญกับความต้องการที่หลากหลายในวัฒนธรรมที่ต่างกัน  

 

ในการนำส่งสินค้าจากต้นน้ำไปยังปลายทาง การขนส่งทางรถบรรทุก ถือเป็นองค์ประกอบที่คนมักจะให้ความสำคัญในการพัฒนาน้อยที่สุดในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก (Global supply chain) เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางทะเล, การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า, และอื่น ๆ สิ่งนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่การขนส่งทางรถบรรทุกส่วนใหญ่บรรทุกสินค้าลงบนรถบรรทุกขนาดต่าง ๆ เพื่อจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางเดียวในแต่ละครั้ง ส่งผลให้ผู้ผลิตสินค้าหลายรายหันมาใช้รถบรรทุกของตัวเองในการจัดส่งสินค้า เนื่องจากการให้บริการที่ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และความต้องการในแต่ละธุรกิจนั้น ๆ การดำเนินธุรกิจเช่นนี้ยิ่งทำให้หลายบริษัทในประเทศไทยประสบปัญหาด้านต้นทุนค่าขนส่งที่สูงกว่าคู่แข่งตัวเองในทวีปยุโรป หรืออเมริกาซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่งต่ำกว่าประเทศไทยเกือบครึ่งหนึ่ง ดังนั้น APX จึงมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คือการสร้างเครือข่ายการขนส่งทางถนนแบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนำองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เพื่อช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย และมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เนื่องจากการขนส่งทางถนนนั้น ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันและกำไรของลูกค้า อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การนำรถบรรทุกที่มีอยู่มาใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน  (Sharing economy) ผ่านระบบที่ทันสมัย จะช่วยปรับปรุงต้นทุนการขนส่งให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ตั้งแต่การดำเนินงานจากต้นน้ำ ไปจนถึงพนักงานขับรถบรรทุก  

เราเชื่อว่าผู้ส่งสินค้าโดยการขนส่งทางถนนทุกรายควรเข้าถึงตัวเลือกการขนส่งทางรถบรรทุกที่รวดเร็ว โปร่งใส และเชื่อถือได้ทุกเวลา สำหรับการขนส่งทุกขนาดตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางทุกพื้นที่ทั่วไทย  

 

เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจของคุณสนับสนุนความยั่งยืน 

พันธกิจของเรา

To build the largest LTL network in Asia and make LTL shipping as easy as sending a parcel

วิสัยทัศน์ของเรา

We deliver logistics services supercharged with technology that take your supply chain into the future

เป้าหมายของเรา

“Keep it simple” คือคติประจําใจของเรา แต่เพื่อบรรลุเป้าหมาย APX จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตลาดโลจิสติกส์ปัจจุบัน ที่มีความไม่โปร่งใสสูง ระดับการให้บริการที่ไม่มีมาตรฐาน ประสิทธิภาพต่ำ และต้นทุนที่สูงเกินจำเป็น  

APX มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทุกธุรกิจว้าวางใจในการขนส่งสินค้าไปยังทุกพื้นที่ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เราเชื่อว่าทุกบริษัทควรจะขนส่งสินค้าได้ทุกวัน โดยไม่ต้องรอสินค้าเต็มคันรถก่อน แล้วจึงจัดส่ง  

เราต้องการให้ทุกธุรกิจสามารถเข้าถึงวิธีการขนส่งทางรถบรรทุกที่เชื่อถือได้ และคุ้มค่ากว่าเดิม ช่วยปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจคุณในการเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตอาเซียน  

เราต้องการช่วยธุรกิจที่ยังคงใช้รถบรรทุกขนส่งของตัวเอง หรือธุรกิจที่ใช้การขนส่งแบบเดิม ๆ ซึ่งก่อให้เกิดพื้นที่ว่างบนรถบรรทุกจำนวนมหาศาล เนื่องจากต้องตีรถเปล่ากลับมาที่จุดเดิม  

ทำไม APX จึงคิดเช่นนี้? สาเหตุก็เพราะทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีราคาสูง ดังนั้น การลดการใช้พลังงานก็จะช่วยลดต้นทุนได้ อีกทั้งยังนำไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและสะอาดขึ้นในระยะยาว  

เรากำลังขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าร่วมกับสมาชิก และลูกค้าของเราที่อยู่ทุกภาคของประเทศไทย ผ่านแนวคิดแบบ Sharing Economy โดยเราเป็นเครือข่ายการขนส่งทางคนนที่มีตารางเวลาแน่นอน เชื่อมคลังกระจายสินค้าทั่วประเทศไว้ด้วยกัน ส่งมอบสินค้าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า  

เราไม่ใช่ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ แต่หากคุณมีพัสดุจำนวนมากที่ต้องการจัดส่งในเวลาเดียวกัน เราจะช่วยให้คุณได้รับอัตราค่าขนส่งที่ดีกว่า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการได้อีกด้วย  

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนส่งกับ APX หรือสนใจร่วมเป็นสมาชิกผู้ขนส่งกับ APX เพื่อเปลี่ยนการตีรถเปล่ากลับ ให้เป็นกำไร สามารถติดต่อเราได้โดยคลิกปุ่มด้านล่างได้เลย

เส้นทางของ APX

ผู้ก่อตั้ง APX มีประสบการณ์การทำงานในวงการโลจิสติกส์มานานกว่า 40 ปี  เขาได้สร้างธุรกิจการขนส่งซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในหลายประเทศ ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานี้ได้รวมอยู่ในกิจการใหม่ของเขา ที่มีชื่อว่า “APX” (Asia Pallet Express)  

 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความต้องการของลูกค้า และความคาดหวังในการให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้อุตสาหกรรมการขนส่งทั่วโลกมีการพัฒนาอย่างเรื่อยมา จนปัจจุบันวงการโลจิสติกส์ได้มาถึงจุดอิ่มตัว  
 
อย่างไรก็ตามการพัฒนาการให้บริการขนส่งแบบ LTL (Less Than Truckload) ในเอเชียยังไม่เทียบเท่าภูมิภาคอื่น ๆ เช่นการให้บริการเครือข่ายโดยใช้พาเลทในทวีปยุโรป เนื่องจากยังขาดการปรับปรุงระบบให้ทันสมัย ระดับการให้บริการที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และการสูญเสียทรัพยากรมหาศาล  

ร่วมสร้างอนาคต กับ APX !

2019

ริเริ่มแนวคิด

ผู้ก่อตั้ง APX มีแนวคิดที่จะปฏิวัติการขนส่งทางถนนในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2019

2020

พัฒนาต้นแบบ & ระดมทุน

 • ทีมผู้ก่อตั้งร่วมกันพัฒนาแนวคิดออกมาเป็นรูปแบบที่ปฏิบัติได้จริง
 • จัดตั้งสำนักงานใหญ่เพื่อดำเนินธุรกิจครั้งแรกในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • มีการระดุมทุนจากนักลงทุนครั้งแรก และจัดหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
2020

Q1-Q3 2021

ก่อตั้งองค์กร

 • APX Solutions Pte Lte ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ในฐานะกรุ๊ปโฮลดิ้ง
 • เริ่มพัฒนาแพลตฟอร์ม APX
 • พนักงานคนแรกเข้าร่วมทีม APX
 • มีการระดมทุนเพิ่มขึ้น
 • เริ่มค้นหาและคัดเลือกบริษัทขนส่งรถบรรทุก เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่าย APX 
Q1-Q3 2021

Q4 2021

พัฒนาเครือข่าย APX

 • แพลตฟอร์ม APX พัฒนาเสร็จเรียบร้อย และเริ่มทดสอบระบบ
 • บริษัทขนส่งกว่า 25 แห่งทั่วประเทศไทย สนใจร่วมเป็นสมาชิก APX
 • พนักงานกว่า 10 คนเข้าร่วมทีม APX
Q4 2021

Q1 2022

พร้อมดำเนินงาน

ทดสอบการใช้งานระบบเสร็จเรียบร้อย และพร้อมใช้งาน

บริษัทขนส่ง 25 แห่งซึ่งครอบคลุมพื้นที่คิดเป็น 80% ของ GDP ในประเทศ เซ็นสัญญาตอบรับเป็นสมาชิก APX โดยสมบูรณ์

เริ่มอบรมสมาชิกเพื่อทราบขั้นตอนการดำเนินงาน และมาตรฐานการให้บริการ

Q1 2022

2022

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

เริ่มดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ และมีพาเลทแรกที่ถูกจัดส่งผ่านการใช้แพลตฟอร์ม APX

บริษัทขนส่งอีก 5 แห่งเข้าร่วมเป็นสมาชิก APX เพิ่มเติม (รวมมีสมาชิกกว่า 30 ราย)

ขายทีมขาย และเน้นกิจกรรมฝ่ายขายเพื่อหาลูกค้า

ลูกค้าธุรกิจแบบ B2B กว่า 25 บริษัท เริ่มขนส่งกับ APX

2022

ผู้ก่อตั้งของ APX ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์เชิงลึกทั้งในด้านโลจิสติกส์ และเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อสร้างการขนส่งทางถนนด้วยระบบดิจิทัล ภายใต้แนวคิดเพื่อความยั่งยืน โดย APX ทราบดีว่าลูกค้าของเรามีความต้องการอย่างมากในการได้รับการขนส่งที่ตรงเวลา และเชื่อถือได้  

APX มีทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการขนส่ง, เทคโนโลยี, และการปฏิบัติการอย่างมืออาชีพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดย APX สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า  

 

เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการทุกธุรกิจและ บริษัทขนส่งรถบรรทุกในประเทศไทย 

ทีมของเรา

Uwe Dettman

CEO & ผู้ก่อตั้ง

สรวิศ ตันตระกูลเจริญ

COO / CTO & ผู้ร่วมก่อตั้ง

สุกัญญา ธรรมธาดา

Chief of Staff & ผู้ร่วมก่อตั้ง