ติดต่อเรา

เรายินดีให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือด้านการขนส่งสินค้า

 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท เอพีเอ็กซ์ โลจิสติกส์ โซลูชันส์ จำกัด

43 อาคารไทย ซี.ซี. ทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้องเลขที่ 348-349 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรมาที่

โทร. +66 2 107 1521

อีเมลมาที่

[email protected]